Aktualności

 • Prototypowy wóz strażacki z instalacją Gas Engineering

  Gas Engineering bierze udział w zaprojektowaniu i budowie instalacji CO2 montowanej na prototypowym samochodzie strażackim budowanym przez jedną ze śląskich firm służącym do gaszenia pożarów w specyficznych warunkach jakie mogą …
 • Pandemia COVID-19

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  Wkrótce rozpoczniemy prace związane z wykonaniem instalacji gazów medycznych w budynku medycyny chirurgii weterynaryjnej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN

  Rozpoczynamy prace związane z wykonaniem projektu instalacji doprowadzającej gazy czyste, sprężone do hali eksperymentalnej w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice CCB.
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Podpisaliśmy umowę na okresowe wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji gazów medycznych w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • AG Metall ITM Sp. z o.o.

  Na mocy podpisanej umowy wykonamy instalację selenowodoru ( H2Se ), w której zakres wchodzi dostawa i montaż szafy do selenowodoru, armatury w postaci stacji rozprężania gazów, paneli rozprężania, punktów poboru …
 • Seen Technologie

  Zakończyliśmy zakres podstawowy wykonania instalacji w budynku chemicznym. Zakres obejmował instalacje siarczanu glinu, PAX-u, dozowania flokulanta, nadmanganianu potasu oraz dwutlenku chloru.
 • WPZ „Dombud Medical” w Sosnowcu

  Podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji gazów medycznych (tlenu, odciągu gazów anestezjologicznych, dwutlenku węgla i powietrza medycznego)
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

  Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie retorty do stanowiska pomiaru ciśnienia rozprężania. Częściowo retorta zostanie wykonana ze stali żaroodpornej.
 • Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie

  Zgodnie z podpisaną umową wykonamy i dostarczymy układ wymiennikowo-pompowy oraz szafę rozdzielczo-zasilającą dla sprężarkowni Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie.
 • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

  Wykonaliśmy instalację gazów medycznych przy etapowej rozbudowie szpitala. Wykonanie obejmowało montaż rurociągów, punktów poboru i strefowych skrzynek zaworowo kontrolnych.
 • Główny Instytut Górnictwa

  W związku z wygranym przetargiem dostarczymy do Głównego Instytutu Górnictwa profilowy system konstrukcyjny w ramach zamówienia o nazwie: „Dostawa elementów do modernizacji stanowisk badawczych – profile wraz z osprzętem”.
 • Bipromet – Orzeł Biały S.A.

  Zakończyliśmy kolejny etap rozbudowy i modernizacji zakładu. Tym razem wykonaliśmy instalację tlenu i gazu ziemnego zasilającego nowy panel sterowniczy procesu.
 • Zannini Poland

  Rozpoczynamy prace związane z wykonaniem instalacji tlenu i metanu w zakładzie produkcyjnym Zannini Poland w Czeladzi.
 • FA Krosno

  Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie konserwacji stacji rozprężania amoniaku wraz z instalacją zasilającą piece. Zlecenie obejmuje wyczyszczenie i przepłukanie instalacji oraz okresową konserwację armatury.
 • Politechnika Gdańska

  Na mocy wygranego przetargu dostarczymy i zamontujemy armaturę gazową (stacje rozprężania i punkty poboru gazów) w laboratoriach Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.
 • Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku Białej

  Wykonaliśmy instalację gazów specjalnych w ZMS znajdującego się w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej. Zlecenie obejmowało przeniesienie istniejącej armatury wraz z wykonaniem nowych rurociągów helu i powietrza syntetycznego.
 • Politechnika Rzeszowska

  Pozyskaliśmy zlecenie na modernizację instalacji doprowadzającej azot, argon, hel, wodór, siarkowodór i metan do urządzenia CVD. Zakres zlecenia obejmuje także wykonanie systemu detekcji i kalibrację posiadanych już detektorów następujących gazów: …
 • Nederman Polska Sp. z o.o.

  Zakończyliśmy wykonywanie rozbudowy instalacji płynów hydraulicznych. Zlecenie obejmowało spuszczenie olejów z instalacji wykonanie wpięć w instalację wraz z podłączeniem nowych punktów odbiorczych oraz powrotne zasilenie instalacji.
 • Zakład Produkcyjny w Kutnie

  Dla jednego z naszych klientów wykonamy kontener na sprężarkę powietrza w celu zabezpieczenia sprężarki przed działaniem czynników zewnętrznych.Kontener będzie wyposażony w przyłącza prądowe, oświetlenie, ogrzewanie i inne niezbędne oprzyrządowanie tj, …
 • ABSciex

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie podłączenia azotu z wytwornicy azotu nowego urządzenia laboratoryjnego – spektrometru.
 • Takeda Pharma Łyszkowice

  Pozyskaliśmy zlecenie na wykonanie instalacji wody lodowej – obejmujące kompleksowe wykonanie orurowania wraz z montażem armatury i klimakonwektorów.
 • PCC Rokita SA

  Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie próby szczelności helowej rurociągu chloru DN200 zgodnie z normą 13185:2002.
 • INCBR w Puławach

  Rozpoczęliśmy prace związane z kompleksowym wykonaniem instalacji gazów technicznych w Innowacyjno – Naukowym Centrum Badań Rolniczych – INCBR w Puławach. Zakres kontraktu obejmuje instalacje gazów specjalnych t.j.: azot 4.0, azot …
 • Przedsiębiorstwo Techniczno – Budowlane Nickel Sp. z o.o.

  Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z kwalifikacjami IQ i OQ oraz instalacji gazów technologicznych (z szafami butlowymi) wraz z kwalifikacjami IQ i OQ w Centrum Biotechnologii – …
 • Zbiornik kriogeniczny CO2

  Dla jednego z naszych klientów dostarczymy zbiornik kriogeniczny dwutlenku węgla wraz z niezbędną armaturą. Zbiornik zostanie posadowiony na fundamencie betonowym, a także podłączony z istniejącą instalacją.
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Na mocy wygranego przetargu wykonamy modernizację instalacji gazów specjalnych zasilających Laboratorium Testowania Ogniw Paliwowych wraz z modernizacją układu wentylacji.
 • Główny Instytut Górnictwa

  Rozpoczynamy kolejne prace w Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach. Będziemy wykonywali instalację sprężonego powietrza, tlenu, azotu, dwutlenku węgla, mieszaniny dwutlenku węgla i powietrza, a także dostarczymy pompę …
 • CeNT I – Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego

  Na mocy otrzymanego zlecenie wykonamy montaż instalacji ciekłego azotu w izolacji próżniowej oraz wykonamy montaż instalacji azotu i wodoru gazowego wraz z systemem detekcji gazów.
 • Politechnika Śląska

  Podpisaliśmy umowę na kompleksowe wykonanie instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza wraz z wykonaniem systemu detekcji oraz dostawą zestawu sprężarkowego w budynku Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Budimex S.A.

  Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów specjalnych dla inwestycji realizowanej w Zespole Inkubatorów Wysokich Technologii „Materiały i biomateriały oraz technologie informacyjne i komunikacyjne”. W zakres prac wchodzi montaż 80 sztuk …
 • Szpital w Zabrzu

  Pozyskaliśmy zlecenie na opracowanie projektu wykonawczego instalacji gazów medycznych – tlenu i próżni dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
 • Główny Instytut Górnictwa – Mostostal Będzin

  Na mocy zlecenia wykonamy dodatkowy system detekcji gazów. W zakres podstawowy został włączony system wykrywający gazy szkodliwe, palne i toksyczne w pomieszczeniach w których zostały wcześniej doprojektowane instalacje gazowe. System …
 • PGNiG Termika

  Kontynuujemy kwartalne wykonywanie konserwacji systemu detekcji w Laboratorium Chemicznym PGNiG Termika S.A. w Warszawie.
 • Nederman Polska Sp. z o.o.

  Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie rozbudowy instalacji płynów hydraulicznych. Instalacja, która w takim zakresie po raz pierwszy została wykonana w Polsce zyskała pozytywne opinie podczas użytkowania. Modernizacja dotyczy zmiany usytuowania punktów …
 • Rozbudowa Węzła Gazowego

  Na mocy podpisanej umowy wykonamy stację zgazowania azotu. Do głównych elementów stacji należą: zbiornik ciekłego azotu wraz z niezbędną armaturą, parownica atmosferyczna oraz układ zaworowo – redukcyjny. Przedmiotowa stacja będzie …
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Wygraliśmy przetarg na wykonanie stanowisk badawczych do testowania stosów ogniw paliwowych SOFC. Stanowiska będą wykonane ze stali nierdzewnej oraz stali żaroodpornej, a elementy które będą testowane na tym stanowisku to …
 • Zakład Mleczarski Sp. z o.o. Zalesie

  Na mocy podpisanej umowy wykonujemy stację regazyfikacji LNG dla faz ciekłej i gazowej. Zakres prac obejmuje: wykonanie układu zaporowo – upustowego, montaż stacji redukcyjnej, zbiornika magazynowego LNG, dwóch parownic produktowych …
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Wykonaliśmy zleconą wcześniej instalacje gazów specjalnych w laboratorium uczelnianym Uniwersytetu w Kielcach. Do wykonywanych prac należały montaże instalacji acetylenu, podtlenku azotu i argonu wraz z montażem stacji rozprężania i punktów …
 • Enea Wytwarzanie S.A.

  Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz montażu instalacji azotu, helu i gazu P10 (mieszaniny argonu (90%) i metanu (10%). Wykonamy także system detekcji metanu oraz dostarczymy szafy na butle …
 • Politechnika Rzeszowska

  Na mocy wygranego przetargu oraz podpisanej umowy zrealizujemy dostawę elementów firmy Swagelok na potrzeby urządzenia CVD.
 • Uniwersytet Przyrodniczy

  Dla jednego z naszych klientów wykonujemy instalację gazów medycznych podłączonych do klatki Faradaya.
 • Bipromet – Orzeł Biały S.A.

  Na mocy podpisanego aneksu wykonamy rozbudowę instalacji tlenowej oraz gazu ziemnego. Zakres prac obejmuje doprowadzenie tlenu i gazu ziemnego z miejsc wpięcia w istniejące instalacje do panela tlenowo gazowego.
 • Instalacja gazów specjalnych

  Dla jednego z naszych klientów wykonujemy układ próżniowo – ciśnieniowy służący do zasilania stanowiska badawczego następującymi gazami: Kr (krypton), Ar (argon), Xe (ksenon), N2 (azot), CO2 (dwutlenek węgla), CH2Br2 (dibromometan), …
 • Nederman Polska Sp. z o.o.

  Wykonaliśmy pierwszy etap prac związanych z rozbudową instalacji ciepła technologicznego.
 • KWP w Krakowie

  Na mocy podpisanej umowy rozpoczynamy modernizację instalacji helu i wodoru w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Instalacja będzie wykonana z wysokiej jakości materiałów z zastosowaniem systemu złączek zaciskowych …
 • Unilever

  Przeprowadziliśmy konserwację pompy kriogenicznej z niezbędną wymianą podzespołów oraz uszczelek.
 • Tracktec Koltram

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie stacji zgazowania ciekłego tlenu oraz wykonanie instalacji acetylenu. W zakres zlecenia zalicza się m.in. transport, posadowienie zbiornika magazynowego ciekłego tlenu wraz z parownicą, montaż i odtłuszczenie …
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Zakończyliśmy pracę przy wykonawstwie instalacji gazów specjalnych – siarkowodoru, dwutlenku siarki i wodoru dla Laboratoriów Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Już niedługo …
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Zakończyliśmy modernizację stanowiska badawczego do testowania zbiornika ciepłej wody użytkowej.
 • PGNiG Technologie Sp. z o.o.

  Nawiązana współpraca owocuje kolejną dostawą elementów do budowy instalacji.
 • Delphi Poland S.A.

  Rozpoczęliśmy prace związane z zabudową generatora azotu APSA (ang. Advanced Product Supply Approach) oraz instalacją zasilania azotem linii technologicznych w zakładzie Delphi Poland S.A. Ta nowoczesna, w pełni zautomatyzowana technologia …
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Zakończyliśmy III i ostatni etap montażu instalacji gazów specjalnych w Laboratorium Ogniw Paliwowych. Odebrane zostały wszystkie prace związane z realizacją inwestycji. Niedługo w dziale Nasze realizacje ukażą się zdjęcia z …
 • OSChR Kielce

  Zakończyliśmy pierwszy etap umowy obejmujący sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy instalacji gazów laboratoryjnych – argonu, podtlenku azotu i acetylenu wraz z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej. Rozpoczynamy modernizację tej instalacji obejmującą m.in. montaż …
 • Politechnika Śląska – Katedra Optoelektroniki

  Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie i dostawę aparatury do stanowisk badawczych.
 • WSP im. Jana Pawła II w Krośnie

  Finalizujemy drugi etap rozbudowy i modernizacji instalacji gazów medycznych (tlenu, próżni, sprężonego powietrza) w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.
 • TI Poland – Bielsko Biała

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie instalacji wodoru i azotu. Wykonanie instalacji wodoru będzie wymagało oznakowania jej znakiem CE i podlegało modułowi „A” Dyrektywy Ciśnieniowej. Instalacja zostanie wykonana na rurach bezszwowych, a …
 • Akademia Górniczo Hutnicza

  Wykonaliśmy instalację gazów specjalnych o wysokiej klasie czystości – azotu i gazu P10 (mieszany azotu i metanu) na potrzeby laboratorium badawczego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
 • IP System Control

  Otrzymaliśmy dodatkowe zlecenie na wykonanie instalacji azotu na potrzeby zakładu w Barczygłowie.
 • PPNT Płock

  Otrzymaliśmy zlecenie na sporządzenie projektu instalacji gazów technicznych wykorzystywanych podczas badań laboratoryjnych, m.in. analizy paliw, produktów petrochemicznych, strumieni międzyoperacyjnych, asfaltów, osadów. Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji gazów technicznych (m.in. …
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Wykonaliśmy II etap instalacji gazów specjalnych w Laboratorium Ogniw Paliwowych. Zakres etapu obejmował montaż instalacji zewnętrznych, budowę wiaty na gazy techniczne oraz wykonanie części elektrycznej.
 • Keiper Polska Sp. z o.o.

  Zakończyliśmy instalację sprężonego powietrza w zakładach Keiper w Skarbimierzu co zostało potwierdzone pozytywnymi wynikami przeprowadzonych testów szczelności i wytrzymałości instalacji.
 • Komet Urpol – Kędzierzyn Koźle

  Dostaliśmy zamówienie na wykonanie rocznej konserwacji oraz przeprowadzenie prób szczelności instalacji gazów technicznych – propan butanu, tlenu i wodoru w azocie – będących na zakładzie.
 • Nederman Polska Sp. z o.o.

  Wykonujemy instalacje chłodu i ciepła technologicznego dla zakładów we Wrocławiu – w zakres której wchodzi instalacja wodna i glikolowa.
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie instalacji gazów specjalnych w uczelnianym laboratorium.
 • 3M Wrocław Sp. z o.o.

  Wykonujemy instalację inertyzacji azotem zbiorników propanu, butanu i DME (eter dimetylowy).
 • Napełnialnia gazów w Poznaniu

  Na mocy zamówienia wykonamy projekt napełnialni gazów.
 • Centrum Badań EIT+

  Podpisaliśmy umowę na kompleksowe wykonanie instalacji gazów technicznych w budynku nr 7 wraz z rozprężalnią gazów i sprężarkownią oraz na dostawę i montaż stacji pomp próżniowych w budynku nr 9 …
 • Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny – Ustroń

  Dostaliśmy zamówienie na wykonanie konserwacji oraz przeprowadzenie prób szczelności instalacji gazów medycznych – tlenu.
 • „Orzeł Biały”S.A.

  Otrzymaliśmy zlecenie na kolejne prace w Zakładach Orzeł Biały, tj. przebudowę istniejącego węzła opalania maszyny odlewniczej oraz zabudowę gazomierza na instalacji zasilającej podgrzewacze kadzi.
 • Eaton Automotive – Bielsko Biała

  Wykonaliśmy system detekcji gazów zabezpieczający prace przy eksploatacji nowego pieca. Zastosowane detektory mają funkcję pomiarową co dokładniej zobrazuje aktualny stan wykrywanych gazów.
 • SPSK nr 5 w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35

  Trwają roboty instalacyjne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach przy ul. Ceglanej. Instalacja gazów medycznych obejmuje swym zakresem instalację tlenu, próżni i sprężonego powietrza.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów specjalnych – siarkowodoru, dwutlenku siarki i wodoru dla Laboratoriów Wydziału Metali Nieżelaznych. Równolegle zamontujemy system detekcji gazów.
 • Fideltronik Poland Spółka z o.o.

  Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem instalacji azotu obejmujące dostawę i montaż orurowania i armatury oraz badania radiograficzne spoin w zakładzie Fideltronik Polska Sp. z o.o. w Suchej Beskidzkiej.
 • Główny Instytut Górnictwa – Budus

  Dostarczyliśmy sprężarkę oraz wykonaliśmy instalacje sprężonego powietrza na potrzeby laboratorium w obiektach Centrum Czystych Technologii Węglowych.
 • ChCPiO SPZOZ im. Dr E. Hankiego w Chorzowie

  Otrzymaliśmy zamówienie na dostawę i wykonanie stacji rozprężania tlenu medycznego wraz z instalacją gazu w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii SPZOZ im. Dr E. Hankiego w Chorzowie .
 • Sieniawa – ZUW

  Zakończyliśmy prace związane z instalacjami w budynku chemicznym Zakładu Uzdatniania Wody.
 • KW S.A. Oddział KWK „Marcel”

  Przegląd i konserwacja instalacji gazów specjalnych, tj. tlenu, azotu, sprężonego powietrza, helu i argonu zasilających stanowiska laboratoryjne w KWK „Marcel” w Radlinie został zakończony. Instalacje gazów kwalifikują się do dalszej …
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Obiekt Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii Akademii Górniczo Hutniczej został kompleksowo odebrany. Tym samym oficjalnie uruchomione zostały wykonane przez nas instalacje gazów specjalnych.
 • Zakład Produkcji Entonoxu

  Na mocy podpisanej umowy rozpoczynamy budowę instalacji napełniania butli mieszaniną tlenu i podtlenku azotu – Entonoxu obejmującą dostawę i montaż urządzeń m.in. parownicy, sprężarki śrubowej z systemem uzdatniania powietrza, boosterów, …
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Zakończyliśmy wykonanie projektu instalacji dwutlenku siarki i tlenku azotu na potrzeby laboratoriom. Następnie na podstawie zatwierdzonych projektów zostały wykonane przedmiotowe instalacje. Cały użyty materiał został wykonany ze stali nierdzewnej.
 • Instytut Techniki Górniczej „Komag”

  Kompleks Edukacyjno – Badawczy Biotechnologii we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleks Edukacyjno – Badawczy Biotechnologii we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski

  Wykonaliśmy kolejny etap odbioru, którym było wykonanie instalacji azotu, próżni i gazu ziemnego w tzw. „łączniku”.
 • Centrum Medyczne „Ceglana”

  Zakończyliśmy prace związane z opracowaniem projektu wykonawczego instalacji gazów medycznych: tlenu, sprężonego powietrza medycznego, próżni i odciągu zużytych gazów anestetycznych w części BO i S1 w Centrum Diagnostyczno Terapeutycznym Centrum …
 • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie

  Przeprowadziliśmy walidację wykonanych wcześniej instalacji gazów technicznych. Tym samym zakończyliśmy pozytywnymi odbiorami realizację inwestycji.
 • Cemex Polska Sp. z o.o.

  Rozpoczęliśmy modernizację instalacji tlenowej umiejscowionej na estakadzie, prace obejmują dostawę i montaż materiałów ze stali nierdzewnej, a także zapewnienie usługi dźwigowej.
 • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. – Gliwice

  Otrzymaliśmy zlecenie na przeprojektowanie układu gazu ziemnego na potrzeby technologii.
 • Eaton Automotive Sp. z o.o. – Bielsko Biała

  Kontynuujemy prace konserwacyjne systemu detekcji gazów w zakładzie Eaton Automotive Sp. z o.o. obejmujące m.in. konserwację, kalibrację lub wymianę detektorów gazowych. Prace te będą wykonywane kwartalnie.
 • Kreisler – Niepołomice

  Zakończyliśmy wykonanie instalacji argonu dla zakładów z branży lotniczej. Na instalacji zamontowaliśmy dodatkowo reduktory wysokiej przepustowości.
 • Nederman Polska Sp. z o.o.

  Trwają prace związane z rozbudową instalacji magazynowania i dystrybucji płynu hydraulicznego oraz sprężonego powietrza.
 • Instytut Techniki Elektronowej – Skanska – Piaseczno

  Wykonaliśmy zakontraktowane prace na wykonanie instalacji gazów technicznych – azotu czystości 5.0 – w Laboratorium Mikrosystemów i Nanostruktur. Dodatkowo wykonaliśmy wpinki w istniejące instalacje oraz przeprowadziliśmy próbę szczelności helowej z …
 • Zakład Produkcji Entonoxu

  Rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem projektu instalacji technologicznej wytwarzania i napełniania Entonoxu – produktu leczniczego, będącego mieszaniną dwóch gazów: tlenu medycznego i podtlenku azotu.
 • Eaton Automotive – Bielsko Biała

  Dla naszego Klienta wykonamy system detekcji gazów zabezpieczający prace przy eksploatacji nowego pieca.
 • Politechnika Łódzka

  Dla naszego zleceniodawcy wykonujemy projekt instalacji technologicznej gazów technicznych i specjalnych tj., argonu, azotu, tlenu, podtlenku azotu, czterofluorometanu, sześciofluorku siarki, trójfluorometanu oraz mieszaniny 2% silanu w helu, zasilającej piece dyfuzyjne, …
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Oddaliśmy do użytkowania instalację pary przegrzanej. Wprowadzone zostały modyfikacje dodatkowo podnoszące temperaturę pary na punktach odbioru.
 • Politechnika Rzeszowska

  W chwili obecnej przeprowadzamy konserwację układu doprowadzającego gazy procesowe w urządzeniu CVD w Politechnice Rzeszowskiej.
 • Wieprz

  Wykonaliśmy instalacje gazów medycznych dla szpitala w Wieprzu. Instalacja ta będzie audytowana przez Jednostkę Notyfikowaną w ramach ubiegania się o uzyskanie certyfikatu ISO 13485 potwierdzającego wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością dla …
 • UAB PCE Baltic

  Dla naszego Klienta na Litwie wykonamy instalacje przesyłową gazów do produkcji paneli fotowoltaicznych m. in. silanu (SiH4), trójfluorku azotu (NF3), amoniaku (NH3), dwutlenku węgla (CO2), tlenu (O2) i azotu (N2).
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Wykonaliśmy I etap instalacji gazów specjalnych w Laboratorium Ogniw Paliwowych. Zakres etapu obejmował montaż wewnątrz laboratorium. Instalacje dla tej inwestycji były łączone za pomocą metody spawania orbitalnego.
 • 3M Wrocław Sp. z o.o.

  Wykonaliśmy układ stabilizacji ciśnienia azotu składający się z reduktorów stabilizujących, zaworu regulacyjnego, przepływomierza oraz armatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo dostarczyliśmy szafę ze stacjami redukcyjnymi oraz wykonaliśmy instalację span gas służącego do kalibracji …
 • Bitron – Sosnowiec

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie instalacji gazów specjalnych dla zakładów branży motoryzacyjnej.
 • Unimięs Sp. z o.o.

  W zakładach przemysłu mięsnego wykonaliśmy instalację doprowadzającą ciekły azot do komory zamrażalniczej.
 • Lurgi – napełnialnia gazów w Szkocji

  Zakończyliśmy prace projektowe nad projektem „detail” napełnialni.
 • COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza

  Do urządzenia MBE zamontowanego w Politechnice Rzeszowskiej wykonaliśmy elementy izolowane próżniowo (VIP) oraz dodatkowo wypełnione superizolacją.
 • PCC Prodex

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie instalacji gazów specjalnych dla zakładów branży chemicznej.
 • Alteris S.A.

  Dla naszego Klienta wykonaliśmy elementy ferromagnetyczne pozwalające na prawidłowe przejście instalacji przez klatkę Faradaya.
 • PKE Łagisza

  Wykonaliśmy rozbudowę instalacji tlenu w laboratorium Elektrowni Łagisza w Będzinie.
 • Lamina – Piaseczno

  Wykonaliśmy modernizacje stacji zgazowania tlenu i azotu. Układy redukcyjne zostały dostosowane do aktualnych standardów bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania układów stabilizacyjno-pomiarowych.
 • Instytut Techniki Elektronowej – Skanska – Piaseczno

  Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów technicznych – azotu czystości 5.0 – w Laboratorium Mikrosystemów i Nanostruktur. Instalacja ta zostanie wykonana przy użyciu spawania orbitalnego.
 • Politechnika Łódzka

  Na mocy umowy wykonamy projekt instalacji gazów specjalnych. Wśród projektowanych gazów znajdą się czterofluorek węgla (CF4), sześciofluorek siarki (SF6), mieszanina silanu w helu, podtlenek azotu, azot, argon i tlen.
 • Polpharma Starogard Gdański

  Wykonamy projekt instalacji azotu, próżni i sprężonego powietrza w zakładach farmaceutycznych.
 • Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

  Zaprojektowaliśmy, a następnie pozytywnie wykonaliśmy instalację składającą się ze zbiornika magazynowego wodoru, stacji redukcyjnej oraz instalacji przesyłowej wodór do miejsc odbiorowych. Równolegle wykonaliśmy instalacje tlenową. Zmodernizowane zostały również istniejące instalacje …
 • WKG Trading – Działoszyn

  Wykonamy instalacje gazów specjalnych do podłączenia specjalistycznych urządzeń.
 • Uniwersytet Warszawski

  Zakończyliśmy wykonywanie instalacji w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CENT III) Uniwersytetu Warszawskiego. Na obiekcie funkcjonują instalacje azotu, sprężonego powietrza, helu i inne.
 • IP System Control

  Na mocy zamówienia wykonamy instalacje tlenu do zasilania pieców wraz z dostarczeniem panelu tlenowego i armatury do zasilania trzech pieców. Całość zostanie wykonana na rurze ze stali nierdzewnej.
 • Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach

  W szpitalu w Wadowicach wykonaliśmy instalacje gazów medycznych m.in. tlenu, sprężonego powietrza i próżni.
 • PKE Łagisza

  Otrzymaliśmy zlecenie na rozbudowę instalacji tlenu w laboratorium Elektrowni Łagisza w Będzinie.
 • Kompleks Edukacyjno – Badawczy Biotechnologii we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski

  Zakończyliśmy wykonywanie instalacji azotu, sprężonego powietrza, próżni i gazu ziemnego w kompleksie edukacyjno-badawczym biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Część instalacji wykonaliśmy w typoszeregu z rur zgodnie z DIN 11850 spawanych orbitalnie oraz …
 • Termy „Bukovina”

  Uruchomiliśmy docelową stację regazyfikacji gazu ziemnego LNG dla obiektu Hotel Bukovina****. Inwestycja obejmowała zakresem projekt stacji, montaż zbiornika kriogenicznego LNG 41 m3, dostawę i montaż pozostałej armatury procesowej tj.: parownic, …
 • Gotec Polska Sp. z o.o.

  Wykonaliśmy na mocy zlecenia instalację acetylenu wraz z dostawą armatury: stacji zgazowania oraz reduktorów drugiego stopnia.
 • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie

  Dobiegają do końca prace prowadzone w Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków. Oprócz instalacji gazów specjalnych została wykonana sprężarkownia, detekcja gazów oraz sygnalizacja stanu napełnienia butli.
 • Trend Glass Sp. z o.o.

  Wykonaliśmy instalacje przesyłową łączącą stacje zgazowania tlenu z punktami odbiorowymi. Instalacja tlenu została wykonana w przekopie oraz po konstrukcji hali.
 • Kopalnia Doświadczalna „Barbara”

  Podpisaliśmy Umowę na wykonanie orurowania doświadczalnych stanowisk badawczych. Umowa obejmuje wykonanie kilkudziesięciu instalacji procesowych.
 • Eda Serwis – Hołowczyce

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie stacji zgazowania azotu w tłoczni gazy Hołowczyce. Zamówienia obejmuje dostawę i montaż zbiornika kriogenicznego azotu, parownicy atmosferycznej oraz armatura zabezpieczająco-redukcyjnej.
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Centrum Czystych Technologii Węglowych

  Zakończyliśmy etap związany z instalacjami tlenu i azotu dla budowanych obiektów CCTW.
 • Białka Tatrzańska – Chemet

  Uruchomiliśmy stację regazyfikacji LNG na potrzeby term w Białce Tatrzańskiej. Zlecenie obejmowało wykonanie projektu oraz montaż zbiornika kriogenicznego, parownic atmosferycznych, podgrzewaczy, układów redukcyjnych, nawanialni oraz armatury stabilizującej i pomiarowej.
 • Elektrownia „Kozienice” S.A.

  Podpisaliśmy Umowę na wykonanie projektu i instalacji gazów specjalnych w Elektrowni Kozienice S.A.
 • Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie – Erbud

  Na mocy otrzymanego zlecenia wykonamy dokumentację projektową oraz instalację gazów medycznych dostarczającą tlen do dwunastoosobowej komory hiperbarycznej. W zakresie zlecenia jest również montaż detektora tlenu.
 • Uniwersytet Warszawski

  Dostarczyliśmy urządzenia sprężarkowni dla inwestycji prowadzonej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CENT III) Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rol-Mot Ciepielów

  Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie instalacji zgazowania ciekłego azotu. W zakresie zlecenia jest posadowienie zbiornika kriogenicznego, parownicy atmosferycznej oraz montaż armatury kriogenicznej okołozbiornikowej.
 • Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

  W Politechnice Rzeszowskiej wykonaliśmy instalację argonu docelową prowadzonego z przenośnego zbiornika typu Euro-Cyl.
 • Fenix Metals

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie stacji zgazowania tlenu. W zakresie zlecenia jest posadowienie zbiorników, parownic, montaż armatury oraz wpięcie do wcześniej wykonanej instalacji tlenowej.
 • Teva Operations Poland sp. z o.o.

  Dla producenta leków wykonaliśmy farmaceutyczną instalację sprężonego powietrza dostosowującą parametry powietrza do wymagań przepisów.
 • Alteris S.A.

  Do szerokiego zakresu naszych specjalności dołączyło wykonanie instalacji gazów medycznych w klatce Faraday’a (pomieszczenie rezonansu magnetycznego) oraz wykonanie instalacji awaryjnej wyrzutowej helu tzw. Quench Pipe.
 • Baterpol S.A.

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie prac serwisowych, wymianę węży technologicznych itp. W zakresie prac jest również wykonanie prób ciśnieniowych.
 • Kopalnia Doświadczalna „Barbara”

  Otrzymaliśmy zlecenie na dostarczenie zbiornika tlenowego Perma-Cyl oraz elektrycznego podgrzewacza tlenu.
 • Trend Glass

  Wykonamy kolejną instalację tlenową do podłączenia palników. Tym razem inwestorem jest zakład przemysłu szklarskiego, który rozbudowuje halę produkcyjną. Część instalacji będzie prowadzona w przekopie.
 • Gaz System – Wronów

  Dostarczyliśmy stację zgazowania azotu zawierającą zbiornik kriogeniczny, parownicę atmosferyczną oraz armaturę procesową na potrzeby tłoczni.
 • Vireo Energy Polska Sp. z o.o.

  Wykonamy kolejne prace zmierzające do optymalizacji procesu oczyszczania odcieku, określenie warunków procesowych koagulacji, flokulacji, flotacji odcieków z oczyszczalni ścieków.
 • Główny Instytut Górnictwa – Centrum Czystych Technologii Węglowych

  Wykonaliśmy pierwszy etap prac przy budowie i montażu instalacji gazów specjalnych w nowoczesnych laboratoriach CCTW.
 • Zamet – Budowa Maszyn

  Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie konserwacji instalacji acetylenu wraz z przeprowadzeniem próby szczelności oraz kontrolą funkcjonującej armatury. Przedmiotowa instalacja została wcześniej wykonana i zgłoszona w Urzędzie Dozoru Technicznego.
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Centrum Czystych Technologii Węglowych

  Zakończyliśmy etap związany z instalacją wody chłodzącej dla budowanych obiektów.
 • F.H.U. Matpol

  Wykonamy stację zgazowania ciekłego argonu. W zakresie prac posadowimy zbiornik kriogeniczny, parownicę atmosferyczną oraz armaturę przyzbiornikową.
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Zakończyliśmy drugi etap robót przy budowie instalacji przegrzanej pary niskoprężnej. Zabudowaliśmy główne elementy układu: wytwornicę elektryczną, przegrzewacz pary, armaturę i automatykę sterującą.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

  Wygraliśmy przetarg na wykonanie instalacji gazów specjalnych / laboratoryjnych w laboratoriach WIOŚ w Bydgoszczy. W zakres prac wchodzi wykonanie instalacji gazów specjalnych, dostawa armatury, wykonanie sygnalizacji stanu napełnienia butli oraz …
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Centrum Czystych Technologii Węglowych

  Pozyskaliśmy zlecenie na wykonanie instalacji wody chłodzącej, instalacji tlenu i azotu.
 • Kompania Piwowarska

  Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie prób szczelności helowej wymienników amoniak / dwutlenek węgla. Inwestycja ma na celu wykrycie potencjalnych nieszczelności w układzie.
 • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji – Bosmal Sp. z o.o.

  Zakończyliśmy montaż tymczasowej stacji dla instalacji sprężonego gazu ziemnego CNG. Przeprowadzone zostaję pierwsze rozruchy próbne.
 • Politechnika Rzeszowska

  Dla Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej wykonamy instalację gazów specjalnych wraz z dostawą szafy. Instalacja będzie zasilać stanowisko napawania plazmowego.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  W Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii Akademii Górniczo Hutniczej uruchamiamy wykonaną przez nas sprężarkownię oraz instalację próżni z agregatem pomp próżniowych.
 • Białka Tatrzańska – Chemet

  Na mocy Umowy wykonamy kolejną stację zgazowania ciekłego gazu ziemnego (LNG). Tym razem projekt realizowany będzie na terenie term w Białce Tatrzańskiej. Zlecenie obejmuje również wykonanie projektu.
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie instalacji gazów specjalnych w Laboratorium Ogniw Paliwowych. Zakres zadania obejmuje oprócz wykonanie instalacji metodą spawania orbitalnego również wykonanie wiaty magazynowej na gazy oraz część elektryczną.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie projektu oraz dostawę szaf na butle gazowe zabezpieczające tlenu, acetylenu oraz propanu. Inwestycja zostanie przeprowadzona w celu zmiany obecnego systemu przechowywania butli na zgodny z przepisami.
 • Termy „Bukovina”

  Wykonaliśmy montaż tymczasowej stacji regazyfikacji gazu ziemnego (LNG). Stacja docelowa powstanie do końca bieżącego roku.
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Budimex S.A.

  Próbami ciśnieniowymi zakończyliśmy prace instalatorskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie prac był montaż 80 sztuk stacji rozprężania oraz 80 sztuk punktów poboru na takie gazy jak: tlen, …
 • Oleofarm

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie instalacji azotu w nowej fabryce Oleofarm, znanego producenta surowców farmaceutycznych, suplementów diety i zdrowej żywności. Jest to kolejna już instalacja gazów specjalnych w laboratorium branży farmaceutycznej.
 • Saint-Gobain Construction Products Poland Sp. z o.o.

  Wykonamy konserwację uprzednio wykonanej instalacji tlenowej. Przegląd instalacji zostanie przeprowadzony na 300 metrowym odcinku rury tlenowej o średnicy nominalnej DN 150.
 • Curtis Healtcare Sp. z o.o.

  Wykonaliśmy farmaceutyczną instalację gazów specjalnych w nowej fabryce zlokalizowanej w Wysogotowie k/ Poznania.
 • Szpital Pilchowice

  Wykonaliśmy projekt instalacji gazów medycznych dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach. Projekt obejmował zaprojektowanie instalacji tlenu medycznego i próżni.
 • Kompleks Edukacyjno – Badawczy Biotechnologii we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski

  Wykonaliśmy jeden z etapów powierzonych zadań dostarczając agregat pomp próżniowych.
 • Nord Medica

  Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów medycznych (tlenu, podtlenku azotu, sprężonego powietrza) oraz odciągu gazów poanestetycznych dla Centrum Medycznego w Piasecznie.
 • Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

  Wykonaliśmy projekt budowlany stacji zgazowania tlenu oraz zbiornika magazynowego wodoru.
 • TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

  Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych (acetylenu, podtlenku azotu i argonu) do podłączenia spektrometru. Zakres prac obejmuje również detekcję gazów, sygnalizację stanu napełnienia butli oraz dostawę szafy butlowej.
 • Cemex Polska Sp. z o.o.

  Zakończyliśmy prace przy wykonawstwie instalacji tlenowej. Zakres inwestycji obejmował projekt wykonawczy wraz montażem instalacji.
 • Przedsiębiorstwo Techniczno – Budowlane Nickel Sp. z o.o.

  Zakończyliśmy montaż instalacji sprężonego powietrza oraz gazów technicznych dla inwestycji w Złotnikach. Inwestycja obejmowała również dostawę armatury gazowej, osuszacza i filtrów sprężonego powietrza oraz szaf gazowych ognioodpornych. Do zakończenia zakresu …
 • Piekary Śląskie – Instalacja tlenu

  Na mocy podpisanej umowy wykonamy instalację tlenową z układem redukcyjnym do zasilania pieca na Wydziale Hutniczym. Cała instalacja zostanie wykonana na stali nierdzewnej.
 • ABSciex – Uniwersytet Jagielloński

  Wykonaliśmy modernizację sprężonego powietrza pod podłączenie generatora azotu w budynku Jagiellońskiego Centrum Leków.
 • Niepołomice – Serwis instalacji gazów specjalnych

  Wykonaliśmy prace serwisowe dla Naszego Klienta w Niepołomicach.
 • NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

  Wykonaliśmy instalację gazów specjalnych doprowadzających gazy do urządzeń laboratorium. Zlecenie obejmowało między innymi opomiarowanie pięciu instalacji przepływomierzami termicznymi.
 • Kraków – Instalacja gazów specjalnych

  Został sprecyzowany końcowy zakres prac jakie przeprowadzimy w Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków mieszczącym się w Krakowie. W ramach kontraktu zaprojektujemy, a następnie wykonamy instalacje gazów o wysokiej czystości, zasilających stanowiska badawcze. …
 • Główny Instytut Górnictwa

  Zakończyliśmy budowę instalacji gazów specjalnych w nowobudowanych laboratoriach Głównego Instytutu Górnictwa. Do zakończenia budowy pozostaje wykonanie systemu detekcji oraz prób odbiorowych.
 • Katowice – Instalacje gazów specjalnych

  Wykonamy kolejną, blisko dwukilometrową sieć instalacji gazów specjalnych. Tym razem w instalacje zostanie wyposażony budynek Centrum Czystych Technologii Węglowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

  Zakończyliśmy pracę przy wykonywaniu instalacji gazów specjalnych oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji dla nowego powstałego laboratorium. Wykonaliśmy również stanowiska laboratoryjne do testowania ogniw paliwowych.
 • Wronów – Stacja zgazowania azotu

  Zrealizujemy budowę stacji zgazowania azotu wraz z dostarczeniem zbiornika kriogenicznego, parownicy oraz redukcji ciśnienia.
 • PCC Rokita SA

  Zgodnie z zamówieniem wykonaliśmy próby szczelności helowej instalacji chloru. Całość prac była nadzorowana i zatwierdzana przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Batumi – Gruzja – Projekt instalacji gazów medycznych

  Wykonaliśmy projekt instalacji gazów medycznych w szpitalu w miejscowości Batumi w Gruzji.
 • Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  Wykonamy instalację gazów specjalnych i sprężonego powietrza dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Wszystkie instalacje zostaną wykonane z zastosowaniem rur elektropolerowanych.
 • Wrocław – Rozbudowa instalacji sprężonego powietrza

  Na mocy otrzymanego zamówienia wykonamy modernizację instalacji sprężonego powietrza. Medium zostanie doprowadzone do nowo utworzonych stanowisk technologicznych w zakładach produkcji autobusów i koparek.
 • Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.

  Zgodnie z otrzymanym zamówieniem wykonamy konserwację instalacji acetylenowych będących na terenie zakładu. Instalacja acetylenu jest rozprowadzona w kilku halach.
 • Bukowina Tatrzańska – Montaż stacji regazyfikacji gazu ziemnego

  Podpisaliśmy umowę na wykonanie dwóch stacji regazyfikacji gazu ziemnego. W zakres umowy wchodzi montaż m.in. parownic atmosferycznych, układu redukcji oraz stacji nawaniania gazu.
 • NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

  Na mocy zlecenia wykonamy montaż stacji zgazowania azotu, instalację gazów specjalnych, montaż armatury oraz opomiarowanie przepływów instalacji wraz z dostawą szafy butlowej.
 • Działdowo – Projekt budowlany i wykonawczy instalacji tlenu i wodoru

  Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego stacji zgazowania tlenu, stacji rozprężania wodoru oraz zewnętrznych sieci tlenu i wodoru.
 • Elektrownia Kozienice S.A.

  Zakończyliśmy prace związane z budową wiaty magazynowej na butle i stacje rozprężania oraz instalacją gazów specjalnych do pomieszczeń laboratorium.
 • Gliwice – Wykonanie instalacji odciągów gazów oraz klimatyzacji

  Z przyjemnością pragniemy poinformować, że zakończyliśmy prace polegające na wykonaniu odciągów gazów oraz montażu klimatyzacji w Jednostce Badawczej w Gliwicach. Instalacja została wykonana na czas, z najwyższą starannością i dbałością …
 • KD Barbara – Zarmen

  Po wykonaniu większej części instalacji technologicznych stanowisk laboratoryjnych przystąpiliśmy do wykonania prób ciśnieniowych poszczególnych instalacji. Próby zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym.
 • Rudniki k. Częstochowy – Wykonanie instalacji tlenowej

  Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie projektu i montażu ~120 metrów instalacji tlenowej. Tlen prowadzony będzie od stacji zgazowania do panelu redukcyjnego po zakładowych estakadach.
 • TI Poland – Bielsko Biała

  Zakończyliśmy prace przy zleceniu na wykonanie instalacji wodoru i azotu wraz z pracami dodatkowymi przy podłączeniu pieca. Na instalacje wodoru została wystawiona Deklaracja Zgodności na zgodność wykonania z modułem A …
 • Zabrze – Wykonanie przewiertów

  Dla naszego klienta w Zabrzu wykonaliśmy przewierty o średnicy fi 200 mm w ścianie o grubości 80 cm!