Enea Wytwarzanie S.A.

Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz montażu instalacji azotu, helu i gazu P10 (mieszaniny argonu (90%) i metanu (10%). Wykonamy także system detekcji metanu oraz dostarczymy szafy na butle gazowe.