Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

Zakończyliśmy pracę przy wykonywaniu instalacji gazów specjalnych oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji dla nowego powstałego laboratorium. Wykonaliśmy również stanowiska laboratoryjne do testowania ogniw paliwowych.