Rozbudowa Węzła Gazowego

Na mocy podpisanej umowy wykonamy stację zgazowania azotu. Do głównych elementów stacji należą: zbiornik ciekłego azotu wraz z niezbędną armaturą, parownica atmosferyczna oraz układ zaworowo – redukcyjny.

Przedmiotowa stacja będzie służyła do przedmuchiwania gazociągów i urządzeń związanych celem uniknięcia kontaktu gazu ziemnego z powietrzem (uniemożliwi to wytworzenie się mieszanki wybuchowej).