Szpital Pilchowice

Wykonaliśmy projekt instalacji gazów medycznych dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach. Projekt obejmował zaprojektowanie instalacji tlenu medycznego i próżni.