PCC Rokita SA

Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie próby szczelności helowej rurociągu chloru DN200 zgodnie z normą 13185:2002.