Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie instalacji gazów specjalnych w Laboratorium Ogniw Paliwowych. Zakres zadania obejmuje oprócz wykonanie instalacji metodą spawania orbitalnego również wykonanie wiaty magazynowej na gazy oraz część elektryczną.