Eaton Automotive Sp. z o.o. – Bielsko Biała

Kontynuujemy prace konserwacyjne systemu detekcji gazów w zakładzie Eaton Automotive Sp. z o.o. obejmujące m.in. konserwację, kalibrację lub wymianę detektorów gazowych. Prace te będą wykonywane kwartalnie.