Wykonane zadania projektowe

 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy – projekt instalacji gazów specjalnych i sprężonego powietrza
 • Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – projekt instalacji gazów specjalnych
 • Elektrociepłownia Tychy – projekt instalacji inertyzacji biogazu
 • Szpital Pilchowice – projekt instalacji gazów medycznych
 • Elektrownia Kozienice S.A. – projekt instalacji gazów specjalnych
 • Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego – projekt instalacji gazów technicznych
 • Uniwersytet Warszawski – Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych – projekt instalacji gazów technicznych
 • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL – projekt instalacji CNG
 • Główny Instytut Górnictwa – projekt instalacji gazów specjalnych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi – projekt instalacji gazów specjalnych
 • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. – projekt technologiczny gazu
 • Instytut Energetyki Instytut Badawczy – projekt instalacji NOX i SOX
 • Instytut Energetyki Instytut Badawczy – projekt instalacji gazów specjalnych
 • Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. – projekt posadowienia zbiornika wodoru i stacji zgazowania tlenu
 • Bukowińskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. – projekt i wykonanie instalacji regazyfikacji gazu ziemnego (LNG)
 • Szpital Chorzów – projekt instalacji gazów medycznych
 • Zakład Aparatury Chemicznej Chemet S.A. – projekt i wykonanie stacji regazyfikacji gazu ziemnego (LNG)
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – projekt instalacji gazów specjalnych
 • Voxel S.A. – projekt instalacji farmaceutycznych gazów specjalnych
 • Szpital Batumi w Gruzji – projekt instalacji gazów medycznych
 • Szpital Wieprz – projekt instalacji gazów medycznych
 • Szkocja Aberdeen – wykonanie projektu napełnialni gazów
 • Cemex Polska sp. z o.o. – projekt instalacji tlenu
 • Iveco – projekt instalacji płynów hydraulicznych
 • Elektrownia Łagisza S.A. – projekt instalacji gazów specjalnych
 • Napełnialnia gazów w Rosji – projekt napełnialni gazów
 • Centrum Nowych Technologii (CENT II) – doprojektowanie zmian instalacji gazów technicznych
 • Turcja – projekt napełnialnii gazów
 • Volvo Polska Spółka z o.o. – projekt wysokociśnieniowych instalacji płynów hydraulicznych
 • Gaz-System S.A. – projekt tłoczni we Wronowie
 • Instytut Techniki Górniczej Komag Jednostka Badawczo-Rozwojowa – projekt instalacji gazów laboratoryjnych i wentylacji