Delphi Poland S.A.

Rozpoczęliśmy prace związane z zabudową generatora azotu APSA (ang. Advanced Product Supply Approach) oraz instalacją zasilania azotem linii technologicznych w zakładzie Delphi Poland S.A. Ta nowoczesna, w pełni zautomatyzowana technologia pozwala na produkcję wysokiej czystości azotu – 99,999% przy niskich kosztach eksploatacji.