TI Poland – Bielsko Biała

Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie instalacji wodoru i azotu. Wykonanie instalacji wodoru będzie wymagało oznakowania jej znakiem CE i podlegało modułowi „A” Dyrektywy Ciśnieniowej. Instalacja zostanie wykonana na rurach bezszwowych, a spoiny zostaną poddane badaniom radiograficznym.