Główny Instytut Górnictwa

Rozpoczynamy kolejne prace w Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach. Będziemy wykonywali instalację sprężonego powietrza, tlenu, azotu, dwutlenku węgla, mieszaniny dwutlenku węgla i powietrza, a także dostarczymy pompę próżniową i przenośną sprężarkę powietrza.