INCBR w Puławach

Rozpoczęliśmy prace związane z kompleksowym wykonaniem instalacji gazów technicznych w Innowacyjno – Naukowym Centrum Badań Rolniczych – INCBR w Puławach. Zakres kontraktu obejmuje instalacje gazów specjalnych t.j.: azot 4.0, azot 5.0, azot 6.0, hel 4.6, hel 5.0, hel 6.0, argon 5.0; gazów palnych t.j.: acetylen, wodór, metan, propan-butan i pozostałych gazów: dwutlenek węgla, próżnia, powietrze syntetyczne i powietrze sprężone. Dodatkowo wykonamy system detekcji, a także dostarczymy agregat sprężonego powietrza i pompę próżniową.