PKE Łagisza

Otrzymaliśmy zlecenie na rozbudowę instalacji tlenu w laboratorium Elektrowni Łagisza w Będzinie.