Politechnika Śląska – Katedra Optoelektroniki

Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie i dostawę aparatury do stanowisk badawczych.