Politechnika Łódzka

Dla naszego zleceniodawcy wykonujemy projekt instalacji technologicznej gazów technicznych i specjalnych tj., argonu, azotu, tlenu, podtlenku azotu, czterofluorometanu, sześciofluorku siarki, trójfluorometanu oraz mieszaniny 2% silanu w helu, zasilającej piece dyfuzyjne, reaktory oraz inne urządzenia w Laboratorium Zaawansowanego Centrum Mikroelektroniki Politechniki Łódzkiej.