5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie

Przeprowadziliśmy walidację wykonanych wcześniej instalacji gazów technicznych. Tym samym zakończyliśmy pozytywnymi odbiorami realizację inwestycji.