Kompleks Edukacyjno – Badawczy Biotechnologii we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski

Zakończyliśmy wykonywanie instalacji azotu, sprężonego powietrza, próżni i gazu ziemnego w kompleksie edukacyjno-badawczym biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Część instalacji wykonaliśmy w typoszeregu z rur zgodnie z DIN 11850 spawanych orbitalnie oraz z rur zgodnie z PN EN 13348 lutowanych lutem srebrnym.