Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Centrum Czystych Technologii Węglowych

Zakończyliśmy etap związany z instalacją wody chłodzącej dla budowanych obiektów.