Takeda Pharma Łyszkowice

Pozyskaliśmy zlecenie na wykonanie instalacji wody lodowej – obejmujące kompleksowe wykonanie orurowania wraz z montażem armatury i klimakonwektorów.