Politechnika Gdańska

Na mocy wygranego przetargu dostarczymy i zamontujemy armaturę gazową (stacje rozprężania i punkty poboru gazów) w laboratoriach Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.