Kompleks Edukacyjno – Badawczy Biotechnologii we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski

Wykonaliśmy kolejny etap odbioru, którym było wykonanie instalacji azotu, próżni i gazu ziemnego w tzw. „łączniku”.