OSChR Kielce

Zakończyliśmy pierwszy etap umowy obejmujący sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy instalacji gazów laboratoryjnych – argonu, podtlenku azotu i acetylenu wraz z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej. Rozpoczynamy modernizację tej instalacji obejmującą m.in. montaż armatury, orurowania, systemu sygnalizacji stanu napełnienia butli oraz systemu detekcji.