Uniwersytet Warszawski

Dostarczyliśmy urządzenia sprężarkowni dla inwestycji prowadzonej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CENT III) Uniwersytetu Warszawskiego.