PKE Łagisza

Wykonaliśmy rozbudowę instalacji tlenu w laboratorium Elektrowni Łagisza w Będzinie.