Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

W Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii Akademii Górniczo Hutniczej uruchamiamy wykonaną przez nas sprężarkownię oraz instalację próżni z agregatem pomp próżniowych.