Saint-Gobain Construction Products Poland Sp. z o.o.

Wykonamy konserwację uprzednio wykonanej instalacji tlenowej. Przegląd instalacji zostanie przeprowadzony na 300 metrowym odcinku rury tlenowej o średnicy nominalnej DN 150.