Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie instalacji gazów specjalnych w uczelnianym laboratorium.