Zakład Produkcji Entonoxu

Na mocy podpisanej umowy rozpoczynamy budowę instalacji napełniania butli mieszaniną tlenu i podtlenku azotu – Entonoxu obejmującą dostawę i montaż urządzeń m.in. parownicy, sprężarki śrubowej z systemem uzdatniania powietrza, boosterów, pompy ciekłego tlenu, pompy podtlenku azotu, pompy próżniowej tlenu, rampy pełnienia butli, chłodnicy, podgrzewacza, układu sterowania i innych.