Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Wykonaliśmy projekt budowlany stacji zgazowania tlenu oraz zbiornika magazynowego wodoru.