Vireo Energy Polska Sp. z o.o.

Wykonamy kolejne prace zmierzające do optymalizacji procesu oczyszczania odcieku, określenie warunków procesowych koagulacji, flokulacji, flotacji odcieków z oczyszczalni ścieków.