Archiwum kategorii: Newsy

Prototypowy wóz strażacki z instalacją Gas Engineering

Gas Engineering bierze udział w zaprojektowaniu i budowie instalacji CO2 montowanej na prototypowym samochodzie strażackim budowanym przez jedną ze śląskich firm służącym do gaszenia pożarów w specyficznych warunkach jakie mogą występować na zakładach chemicznych i azotowych. Samochód aktualnie jest w fazie testów.

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Rozpoczynamy prace związane z wykonaniem projektu instalacji doprowadzającej gazy czyste, sprężone do hali eksperymentalnej w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice CCB.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Podpisaliśmy umowę na okresowe wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji gazów medycznych w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

AG Metall ITM Sp. z o.o.

Na mocy podpisanej umowy wykonamy instalację selenowodoru ( H2Se ), w której zakres wchodzi dostawa i montaż szafy do selenowodoru, armatury w postaci stacji rozprężania gazów, paneli rozprężania, punktów poboru oraz wykonanie systemu detekcji.

Seen Technologie

Zakończyliśmy zakres podstawowy wykonania instalacji w budynku chemicznym. Zakres obejmował instalacje siarczanu glinu, PAX-u, dozowania flokulanta, nadmanganianu potasu oraz dwutlenku chloru.

WPZ „Dombud Medical” w Sosnowcu

Podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji gazów medycznych (tlenu, odciągu gazów anestezjologicznych, dwutlenku węgla i powietrza medycznego)