Serwis

Eksploatowane instalacje wymagają okresowej konserwacji, sprawdzenia szczelności układu, wymiany uszczelek, sprężyn, membran oraz systematycznej kontroli parametrów pracy i poprawności działania urządzeń. Szybka i profesjonalna reakcja na zaistniałe zdarzenia awaryjne to rekomendacja dzięki której w znacznym stopniu przedsiębiorstwa zmniejszają koszty funkcjonowania instalacji gazów technicznych, linii technologicznych i aplikacji procesowych.

Stałe konserwacje

Prowadzimy okresowe konserwacje instalacji gazowych, realizujemy przeglądy i naprawy armatury, wymianę elementów eksploatacyjnych, regulację parametrów pracy urządzeń. Wykonujemy próby ciśnieniowe pneumatyczne i hydrauliczne, sprawdzamy szczelność połączeń rozłącznych i armatury, świadczymy usługi modernizacji układów technicznych oraz dostosowujemy istniejące systemy przesyłu gazów technicznych do aktualnych przepisów oraz wymagań nowoczesnych technologii.

Utrzymanie ruchu

Zachęcamy zakłady przemysłowe, laboratoria, instytuty oraz inne podmioty, które mają styczność z branżą gazów technicznych do podpisania stałej umowy na obsługę zakładu. Dzięki współpracy sfinalizowanej umową oferujemy szybką reakcję na zapotrzebowanie naszego Klienta na usługi serwisowe, doradcze i zakupowe. Wysoce cenimy sobie zaufanie współpracujących firm gwarantując w zamian najwyższą jakość usług i pierwszeństwo przy realizacji zapotrzebowania.

Próby ciśnieniowe, badania

Wykonujemy pneumatyczne i hydrauliczne próby szczelności i wytrzymałości rurociągów do ciśnienia 1000bar. Wyniki prób przedstawiamy w formie wydruków z rejestratora lub odczyt z wzorcowanych przyrządów pomiarowych. Próby zakończone są podpisaniem odpowiedniego protokołu przeprowadzenia badania.

W instalacjach gdzie istnieją wysokie wymagania co do zachowania szczelności połączeń wykonujemy próby szczelności helowej do wartości 1 x 10 -12 l/s mbar.

Na istniejących instalacjach wykonujemy badania grubości ścianek, grubości powłoki lakierniczej, badania inwentaryzacyjne, elektryczne, operaty geodezyjne i środowiskowe.

Szkolenia 

Przeprowadzamy zorganizowane szkolenia z wykonywanych instalacji. Prezentacje działania armatury, obsługi poszczególnych urządzeń oraz funkcjonowania kompletnego systemu gazów technologicznych.