Wykonane prace montażowe

Wykonane prace montażowe:

 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy – instalacje gazów specjalnych i sprężonego powietrza
 • Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – instalacje gazów specjalnych
 • PCC Rokita – próby szczelności helowej
 • Zakład Medycyny sądowej w Bielsku Białej – instalacje gazów specjalnych
 • Centrum Biotechnologii Nickel BioCentrum – instalacje gazów specjalnych i sprężonego powietrza
 • TI Poland – instalacja wodoru i azotu
 • Elektrociepłownia Tychy – instalacja inertyzacji biogazu
 • NGK – instalacje gazów specjalnych, montaż stacji zgazowania azotu
 • Mostostal Będzin – system detekcji gazów
 • PCC Prodex – instalacje gazów specjalnych
 • Comef Aparatura Naukowo-Badawcza – elementy stanowiska laboratoryjnego
 • Szpital Chorzów – instalacje gazów medycznych
 • Orzeł Biały SA – instalacja tlenu i gazu ziemnego
 • Szpital Pilchowice – projekt instalacji gazów medycznych
 • Elektrownia Kozienice S.A. – instalacje gazów specjalnych
 • Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego – instalacje gazów technicznych
 • Uniwersytet Warszawski – Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych – instalacje gazów technicznych
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – instalacja gazów specjalnych
 • Instytut Technologii Elektronowej – instalacja azotu czystości 5.0
 • OMC Envag Sp. z o.o. – podłączenia urządzeń uzdatniania wody
 • InvestGas S.A. – przegląd urządzeń stacji zgazowania azotu i pompy kriogenicznej
 • Unilever Polska S.A. – prace przy instalacjach spożywczych
 • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL – instalacje CNG
 • Instytut Energetyki Instytut Badawczy – wykonanie instalacji NOX i SOX
 • Główny Instytut Górnictwa – instalacje gazów specjalnych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi – projekt instalacji gazów specjalnych
 • IP System Control – instalacje tlenu i azotu
 • Hotel Bukovina**** – instalacje LNG
 • Eaton Automotive Sp. z o.o. – system detekcji gazów
 • Politechnika Rzeszowska – dostawy specjalistycznej armatury
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych – instalacja gazów specjalnych
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – dostawa specjalistycznej armatury
 • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. – projekt technologiczny gazu
 • Seen Technologie Sp. z o.o. – instalacje uzdatniania wody
 • Państwowy Instytut Weterynarii Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – przegląd instalacji gazów technicznych
 • Bitron Poland sp. z o.o. – instalacje gazów specjalnych
 • Główny Instytut Górnictwa – instalacja sprężonego powietrza
 • Instytut Energetyki Instytut Badawczy – projekt instalacji NOX i SOX
 • Kreisler Polska sp. z o.o. – instalacja argonu
 • Instytut Energetyki Instytut Badawczy – projekt instalacji gazów specjalnych
 • Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. – projekt posadowienia zbiornika wodoru i stacji zgazowania tlenu
 • Bukowińskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. – projekt i wykonanie instalacji regazyfikacji gazu ziemnego (LNG)
 • Szpital Chorzów – projekt instalacji gazów medycznych
 • Zakład Aparatury Chemicznej Chemet S.A. – projekt i wykonanie stacji regazyfikacji gazu ziemnego (LNG)
 • Gaz-System S.A. – dostawa zbiornika kriogenicznego i montaż stacji zgazowania azotu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – projekt instalacji gazów specjalnych
 • Voxel S.A. – projekt i wykonanie instalacji farmaceutycznych gazów specjalnych
 • Centrum Czystych Technologii Węglowych Kopalnia Doświadczalna „Barbara” – dostarczenie zbiornika ciekłego tlenu
 • Instytut Energetyki Instytut Badawczy – wykonanie instalacji pary przegrzanej
 • Szpital Batumi w Gruzji – projekt instalacji gazów medycznych
 • Szpital Wieprz – wykonanie instalacji gzów medycznych
 • Szkocja Aberdeen – wykonanie projektu napełnialni gazów
 • ZUW Sieniawa – wykonanie instalacji siarczanu glinu, PAX, kwasu solnego, nadmanganianu potasu i innych w budynku chemicznym
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus Ochota
 • (CENT III) – instalacje gazów technicznych
 • Kompleks Edukacyjno Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego – instalacje farmaceutyczne
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii Akademii Górniczo-Hutniczej w
 • Krakowie – instalacje gazów specjalnych
 • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL – instalacje CNG,
 • Główny Instytut Górnictwa – instalacje gazów specjalnych
 • Instytut Chemicznej Przeróbki węgla – instalacje tlenu, azotu i wody chłodzącej
 • Instytut Energetyki Instytut Badawczy – instalacje gazów specjalnych, wykonanie wiaty i instalacji elektrycznej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej – instalacje gazów specjalnych
 • SWM Poland Sp. z o.o. w Strykowie – instalacje gazów specjalnych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – instalacje gazów specjalnych
 • Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie – instalacja acetylenu i amoniaku
 • Orzeł Biały S.A. – wykonanie instalacji tlenu, metanu, sprężonego powietrza do podpięcia pieca
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – instalacja gazów specjalnych
 • WKG Trading sp. z o.o. – instalacja gazów specjalnych
 • Teva Operations Poland sp. z o.o. – farmaceutyczna instalacja sprężonego powietrza
 • Bipromet S.A. – wykonanie instalacji tlenu wraz z układem redukcyjnym
 • Curtis Healthcare Sp. z o.o. – wykonanie instalacji farmaceutycznych gazów specjalnych
 • Cemex Polska sp. z o.o. – projekt i wykonanie instalacji tlenu
 • Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie – wykonanie instalacji argonu ze zbiornika typu Euro-Cyl
 • Bombardier Transportation Polska sp. z o.o. – wykonanie modernizacji instalacji acetylenu
 • FA Krosno S.A. – wykonanie konserwacji instalacji amoniaku
 • Iveco – projekt instalacji płynów hydraulicznych
 • Wodociągi Katowickie S.A. – modernizacja instalacji gazów laboratoryjnych
 • Elektrownia Łagisza S.A. – instalacje gazów specjalnych
 • Volvo Polska sp. z o.o. – instalacja sprężonego powietrza
 • Napełnialnia gazów w Rosji – projekt napełnialni gazów
 • Szpital Batumi w Gruzji – projekt instalacji gazów medycznych
 • JCET Uniwersytet Jagielloński – podłączenie urządzeń laboratoryjnych do instalacji gazów technicznych
 • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach – wykonanie kolektora sprężonego powietrza
 • Royal Canin Polska sp. z o.o. – serwis instalacji gazów technicznych
 • PKE S.A. – serwis instalacji wodoru
 • ZGH „Bolesław” S.A. – wykonanie instalacji gazów specjalnych
 • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. – instalacja pyłu koksowniczego
 • ZUW Sieniawa – wykonanie instalacji chloru
 • Pumech-Orzeł Sp. z o.o. – serwis instalacji tlenowej i gazowej
 • Orzeł Biały S.A. – montaż armatury na instalacji tlenu
 • Zakłady Azotowe Puławy S.A. – wykonanie fundamentów pod stacje zgazowania azotu
 • Centrum Nowych Technologii (CENT II) – doprojektowanie zmian instalacji gazów technicznych
 • Vattenfall – naprawa stacji rozprężania
 • Unilever Polska S.A. – instalacja spożywcza
 • Turcja – napełnialnia gazów
 • Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie – wykonanie instalacji gazów specjalnych, podłączenie urządzeń laboratoryjnych
 • KWK Knurów Szczygłowice – wykonanie instalacji azotu
 • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka – wykonanie instalacji gazów medycznych, badanie jakości powietrza
 • GATX Rail Poland Sp. z o.o. – wykonanie instalacji gazu ziemnego
 • Oleofarm Sp. z o.o. – wykonanie instalacji farmaceutycznych gazów specjalnych
 • Volvo Polska Spółka z o.o. – wysokociśnieniowe instalacje płynów hydraulicznych
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – konserwacja stanowiska laboratoryjnego
 • Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków w Krakowie – instalacje gazów laboratoryjnych
 • Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie – instalacje gazów technicznych
 • Nowoczesne Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego w Politechnice
 • Rzeszowskiej – instalacje gazów laboratoryjnych
 • Gaz-System S.A. – projekt tłoczni we Wronowie
 • Komet – Urpol Sp. z o.o. – wykonanie instalacje gazów technicznych
 • Instytut Techniki Górniczej Komag Jednostka Badawczo-Rozwojowa – instalacje gazów laboratoryjnych i wentylacji
 • Laboratorium Rejonowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach – instalacje gazów specjalnych
 • Nederman Polska Sp. z o.o. – instalacja sprężonego powietrza gazu ziemnego
 • Politechnika Śląska w Gliwicach – instalacja pomiarowa
 • Metkom Sp. z o.o. – dostawa fundamentów