Archiwum autora: admin

Prototypowy wóz strażacki z instalacją Gas Engineering

Gas Engineering bierze udział w zaprojektowaniu i budowie instalacji CO2 montowanej na prototypowym samochodzie strażackim budowanym przez jedną ze śląskich firm służącym do gaszenia pożarów w specyficznych warunkach jakie mogą występować na zakładach chemicznych i azotowych. Samochód aktualnie jest w fazie testów.

AG Metall ITM Sp. z o.o.

Na mocy podpisanej umowy wykonamy instalację selenowodoru ( H2Se ), w której zakres wchodzi dostawa i montaż szafy do selenowodoru, armatury w postaci stacji rozprężania gazów, paneli rozprężania, punktów poboru oraz wykonanie systemu detekcji.

Seen Technologie

Zakończyliśmy zakres podstawowy wykonania instalacji w budynku chemicznym. Zakres obejmował instalacje siarczanu glinu, PAX-u, dozowania flokulanta, nadmanganianu potasu oraz dwutlenku chloru.