Archiwum autora: admin

AG Metall ITM Sp. z o.o.

Na mocy podpisanej umowy wykonamy instalację selenowodoru ( H2Se ), w której zakres wchodzi dostawa i montaż szafy do selenowodoru, armatury w postaci stacji rozprężania gazów, paneli rozprężania, punktów poboru oraz wykonanie systemu detekcji.

Seen Technologie

Zakończyliśmy zakres podstawowy wykonania instalacji w budynku chemicznym. Zakres obejmował instalacje siarczanu glinu, PAX-u, dozowania flokulanta, nadmanganianu potasu oraz dwutlenku chloru.

Główny Instytut Górnictwa

W związku z wygranym przetargiem dostarczymy do Głównego Instytutu Górnictwa profilowy system konstrukcyjny w ramach zamówienia o nazwie: „Dostawa elementów do modernizacji stanowisk badawczych – profile wraz z osprzętem”.