PCC Rokita SA

Zgodnie z zamówieniem wykonaliśmy próby szczelności helowej instalacji chloru. Całość prac była nadzorowana i zatwierdzana przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.