Nord Medica

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów medycznych (tlenu, podtlenku azotu, sprężonego powietrza) oraz odciągu gazów poanestetycznych dla Centrum Medycznego w Piasecznie.