Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

Zakończyliśmy drugi etap robót przy budowie instalacji przegrzanej pary niskoprężnej. Zabudowaliśmy główne elementy układu: wytwornicę elektryczną, przegrzewacz pary, armaturę i automatykę sterującą.