Główny Instytut Górnictwa

Zakończyliśmy budowę instalacji gazów specjalnych w nowobudowanych laboratoriach Głównego Instytutu Górnictwa. Do zakończenia budowy pozostaje wykonanie systemu detekcji oraz prób odbiorowych.