Bipromet – Orzeł Biały S.A.

Zakończyliśmy kolejny etap rozbudowy i modernizacji zakładu. Tym razem wykonaliśmy instalację tlenu i gazu ziemnego zasilającego nowy panel sterowniczy procesu.