Stanowiska laboratoryjne

Jesteśmy producentem i wykonawcą indywidualnych stanowisk laboratoryjnych. Pod konkretne zamówienia wykonujemy koncepcje wstępne, projekty złożeniowe stanowisk laboratoryjnych oraz montaż samych stanowisk laboratoryjnych. Nasze doświadczenie pozwala nam dla konkretnych aplikacji dobrać optymalne rozwiązania materiałowe ze względu na parametry ciśnieniowe, temperaturowe, wydajnościowe oraz charakterystykę medium. W zależności od wymagań wykonujemy stanowiska stacjonarne lub mobilne.
Projektujemy konstrukcje stanowisk laboratoryjnych oraz ergonomiczne rozmieszczenie urządzeń i armatury obsługowej dla sprawniejszej obsługi i obserwacji badanych procesów. Wyposażamy stanowiska laboratoryjne w szereg odpowiednio skalibrowanych urządzeń układów pomiarowych, rejestrujących i sterujących. Tam gdzie to wskazane montujemy systemy zabezpieczeń, systemy detekcji gazów, systemy sygnalizacji stanów alarmowych w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi stanowisk laboratoryjnych.

Nasze stanowiska pracują w instytutach, uczelniach oraz laboratoriach badawczych. Projektujemy i wykonujemy z myślą o procesach jakie będą na danych stanowiskach badane, o personelu badawczym który będzie dane stanowiska obsługiwał oraz o wynikach, wynalazkach i odkryciach jakie na danych stanowiskach będą uzyskiwane i odkrywane.