Instalacje gazów laboratoryjnych

Wykonujemy instalacje gazów laboratoryjnych, zarówno w nowych laboratoriach, jak i modernizowanych czy też istniejących uzupełnianych jedynie o dodatkowe urządzenia potrzebujące gazy laboratoryjne do swojego funkcjonowania. W klasycznym przypadku taka instalacja powinna zaczynać się butlą lub kolektorem kilku butli umieszczonym w pomieszczeniu na butle lub w specjalnej szafie na butle gazowe. W szafie takiej umieszcza się butle i podłącza wężami elastycznymi do stacji rozprężania. Stacja rozprężania ma za zadanie obniżenie i ustabilizowanie ciśnienia do ciśnienia panującego w instalacji, wyrzut nadmiaru ciśnienia oraz często automatyczne przełączanie zasilania na drugą butle w przypadku opróżnienia butli obecnie eksploatowanej.
W zależności od wydajności i ciśnienia potrzebnego na urządzeniu odbiorczym oblicza się i dobiera średnicę oraz grubość ścianki rury doprowadzającej. Te parametry obok charakterystyki samych gazów są kluczowe przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji gazów laboratoryjnych. Instalacjami tymi płyną gazy wykorzystywane przy prowadzeniu procesów laboratoryjnych. Najczęściej są to: azot, argon, tlen, hel, tlenek węgla, dwutlenek węgla, wodór, acetylen, powietrze syntetyczne, amoniak, dwutlenek siarki, siarkowodór oraz mieszanki tych gazów. Rzadziej stosuje się również inne gazy wykorzystywane w specjalistycznych procesach laboratoryjnych.

Charakterystyka i wymagana czystość gazów determinuje materiał z jakiego instalacja gazów laboratoryjnych jest wykonywana oraz obróbkę powierzchni rury jak: odtłuszczanie, czyszczenie, elektropolerowanie i inne. Znaczenie ma również sposób łączenie rur: stosuje się specjalistyczne złączki dwupierścieniowe, złączki o połączeniu VCR lub spawanie orbitalne. Ostatnim ogniwem instalacji gazów laboratoryjnych jest reduktor drugiego stopnia zwany punktem poboru. Posiada on zintegrowany zawór odcinający oraz manometr. Reduktor ten ma za zadanie obniżyć i ustabilizować ciśnienie do ciśnienia wymaganego przez urządzenie. Typowymi urządzeniami odbiorczymi w laboratoriach są spektrometry, fotometry, chromatografy, kalorymetry, analizatory itp. ale możliwe są również inne urządzenia analityki. Utrzymanie wysokiej czystości gazów zapewniamy poprzez wykonanie instalacji z odpowiednich certyfikowanych materiałów, zastosowanie dodatkowych filtrów i oczyszczaczy oraz staranne wykonawstwo.