Instalacje acetylenu

Współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego jest również prowadzona przy wykonawstwie instalacji acetylenowych. W myśl polskich przepisów instalacje acetylenowe podlegają UDT. Budujemy instalacje acetylenowe, zarówno do zastosowań przemysłowych (hutnictwo, motoryzacja, przemysł górniczy, kolejowy i wiele innych), jak i laboratoryjnych (instytuty, uczelnie).
Instalacje acetylenowe są najczęściej wykonywane przy doprowadzeniu medium do palnika jako gaz palny, do cięcia lub nagrzewania, czy też do urządzeń pomiarowych laboratorium. Acetylen jako płyn palny grupy pierwszej w powiązaniu ze średnicą nominalną oraz maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem może zgodnie z zapisami Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23 należeć do mniej lub bardziej wymagających kategorii zagrożenia co wiąże się z charakterem zastosowanych wymagań w trakcie wykonawstwa. W związku z powyższym posiadamy uprawnienia oraz podpisaliśmy Umowę z UDT-CERT jako jednostką certyfikującą do wykonywania instalacji acetylenu skategoryzowaną do odpowiedniego modułu według Dyrektywy Ciśnieniowej, najczęściej modułu G. Stosujemy certyfikowany materiał o odpowiednich grubościach ścianek, wykonujemy spawanie zgodnie z Instrukcjami Technologicznymi Spawania (WPS), posiadamy wykwalifikowaną kadrę do nadzoru i wykonawstwa instalacji acetylenowych.

Przeprowadzamy również cykliczne konserwacje takich instalacji. Stosowana armatura i urządzenia w wykonywanych przez nas instalacjach acetylenowych jest fabrycznie dostosowana do pracy z gazami palnymi. Dzięki temu projektowane i budowane przez nas instalacje acetylenowe są bezpieczne w eksploatacji i dają komfort pracownikom na stanowisku pracy w trakcie użytkowania.