Instalacje tlenu

Wyspecjalizowaliśmy nasze usługi w budowie instalacji gazów technicznych między innymi tlenu. Budujemy instalacje tlenowe, zarówno do zastosowań przemysłowych (hutnictwo, cementownie, przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych), medycznych (jednostki szpitalne), jak i laboratoryjnych (instytuty, uczelnie). Instalacje tlenowe są najczęściej wykonywane przy doprowadzeniu medium do palnika jako gaz utleniający, przy doprowadzeniu tlenu do pacjenta, czy też do urządzeń pomiarowych laboratorium.

Tlen jako płyn utleniający grupy pierwszej w powiązaniu ze średnicą nominalną oraz maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem może zgodnie z zapisami Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23 należeć do mniej lub bardziej wymagających kategorii zagrożenia co wiąże się z charakterem zastosowanych wymagań w trakcie wykonawstwa. W związku z powyższym posiadamy uprawnienia oraz podpisaliśmy Umowę z UDT-CERT jako jednostką certyfikującą do wykonywania instalacji tlenu skategoryzowaną do odpowiedniego modułu według Dyrektywy Ciśnieniowej. Instalacje tlenowe wykonujemy również na życzenie Klienta zgodnie z wymogami stowarzyszenia EIGA.

Stosujemy certyfikowany materiał o odpowiednich grubościach ścianek, wykonujemy spawanie pachwinowe elementów – również socket weld, unikamy martwych przestrzeni w instalacjach oraz nie przekraczamy dopuszczalnych prędkości przez dobór odpowiednich średnic rurociągu. Instalację tlenową odtłuszczamy specjalnymi środkami odtłuszczającymi, badamy w laboratorium zawartość tłuszczy i smarów co potwierdzamy odpowiednimi atestami. Stosowana armatura i urządzenia w wykonywanych przez nas instalacjach tlenowych jest fabrycznie odtłuszczona i przystosowana do warunków tlenowych. Dzięki temu projektowane i budowane przez nas instalacje tlenowe są bezpieczne w eksploatacji i dają komfort pracownikom na stanowisku pracy w trakcie użytkowania.