Instalacje sprężonego powietrza i próżni

Powszechnym gazem stosowanym w przemyśle do różnorodnych zastosowań jest sprężone powietrze. Wykonujemy montaże sprężarkowni wraz z instalacją sprężonego powietrza zakończoną zaworami odcinającymi z szybkozłączami.
Montujemy układy sprężarek, zbiorników buforowych, urządzenia osuszania i filtracji oraz armaturę odcinającą, regulacyjną i redukcyjną. Odpowiednie przygotowanie sprężonego powietrza jest czynnikiem decydującym dla zachowania wymaganych parametrów ciśnienia, wydajności, temperatury punktu rosy, zawartości cząstek stałych i innych.

Innym powszechnie stosowanym systemem jest instalacja próżni. Źródłem wytwarzania próżni w takich instalacjach jest agregat pomp próżniowych. W zależności od miejsca zastosowania, instalacje próżni jak i instalacje sprężonego powietrza są wykonywane z różnych materiałów: stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi oraz tworzyw sztucznych.