Instalacje spożywcze, farmaceutyczne, kosmetyczne

Wraz z unowocześnieniem urządzeń produkcyjnych stosowanych w zakładach branży spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej oraz wzrost świadomości personelu nadzorującego procesy produkcyjne, coraz większe wymagania stawiane są instalacjom gazów technicznych, sprężonego powietrza i innych mediów wykorzystywanych w procesach technologicznych.
Aby spełnić wymagane przepisami Farmakopei warunki użytkowania, eksploatacji i produkcji montujemy urządzenia i elementy instalacji wykonane z materiałów posiadających określone parametry pracy dopuszczone do eksploatacji w tych branżach.

Całość prac poddajemy walidacjom kwalifikacji jakościowej i operacyjnej potwierdzającej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową oraz zachowanie prawidłowych projektowych parametrów pracy.