Instalacje LNG i CNG

Wykonujemy instalacje technologiczne gazu ziemnego, uzyskiwanego w procesie regazyfikacji ciekłego gazu ziemnego (LNG) oraz gazu ziemnego wysoko sprężonego (CNG). Wykonujemy kompletne linie technologiczne dostarczania gazu ziemnego o odpowiednich parametrach. Pożądaną wydajność, ciśnienie, temperaturę, czystość gazu oraz skuteczność nawonienia realizujemy stosując prawidłowy dobór urządzeń i armatury technicznej takich jak: parownice, podgrzewacze, filtro podgrzewacze, reduktory ciśnienia itp. Układy wyposażamy w systemy monitoringu stanu pracy rejestrując parametry gazu w różnych fazach rozgazowania i przygotowania gazu do podawania na urządzenia odbiorcze.
Stosujemy układy sygnalizacji stanów alarmowych oraz układy zabezpieczeń prawidłowej pracy, głównie przed przekroczeniem parametrów granicznych ciśnienia i temperatury. Nasze instalacje LNG charakteryzują się wykonaniem z wysokiej jakości materiałów, co minimalizuje ryzyko awarii i przestojów. Stosowane są również w klimacie górskim charakteryzującym się skrajnymi warunkami otoczenia. Wraz ze wzrostem popularności gazu ziemnego – głównie ze względu na ekonomię jego stosowania – rośnie zastosowanie nie tylko stacji regazyfikacji LNG, ale również wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego CNG, gdzie pod wysokim ciśnieniem można w stosunkowo małej objętości (wiązki butli) zmagazynować znaczne ilości gazu, który po rozprężeniu jest gotowy do wykorzystania w typowych rozwiązaniach technologicznych.

Instalacja CNG może stanowić po zastosowaniu specjalistycznej sprężarki oraz układu butli i dedykowanej armatury, wydajny sposób na zabezpieczenie bufora gazowego do wykorzystania w momencie wydajności szczytowych. Tak odpowiedzialne instalacje jak LNG i CNG wymagają prawidłowego sposobu postępowania w trakcie wykonywania projektu instalacji LNG, CNG, spełnienia wymagań obowiązujących norm i przepisów, zastosowanie certyfikowanej armatury oraz wykonania spawania i montażu przez wykwalifikowanych pracowników. Tylko spełnienie tych warunków pozwoli cieszyć się instalacjami i oszczędnościami przez długie lata.