Instalacje gazów technicznych

Instalacje przemysłowe, zakładowe

Wykonujemy instalacje gazów technicznych do zastosowań przemysłowych. Wykonujemy instalacje tlenowe, acetylenowe, mieszanek spawalniczych gazów osłonowych, dwutlenku węgla, sprężonego powietrza, amoniaku i wielu innych.
Posiadamy uprawnienia do wykonywania instalacji w stali węglowej, stali nierdzewnej oraz miedzi. Odpowiedni dobór materiału rur, kształtek, armatury, jak i materiału pomocniczego drutów spawalniczych, lutów oraz wykonanie spoin zgodnie z technologiami spawania WPS, lutowania BPS przez wykwalifikowanych monterów, spawaczy i lutowaczy – to wszystko pozwala na pozytywne przeprowadzenie odbiorów przez jednostki UDT, UDT Cert, TÜV i inne, a następnie długoletnią bezawaryjną eksploatacje instalacji.

Instalacje laboratoryjne, gazów specjalnych, gazów wysokiej czystości

Wykonujemy instalacje gazów czystości 4.0, 5.0, 6.0 i wyższych. W zależności od wymagań nasze instalacje są wykonywane w stali nierdzewnej elektropolerowanej, odtłuszczonej lub w wykonaniu zwykłym oraz w miedzi do zastosowań medycznych. Instalacje łączymy na złączki dwupierścieniowe, złączki typu VCR lub poprzez spawanie orbitalne. Instalacje z rur miedzianych łączymy lutem srebrnym poprzez lutowanie w osłonie gazów neutralnych. W zależności od wymagań doprowadzamy instalacje do urządzeń laboratoryjnych: spektrometrów, fotometrów, chromatografów, kalorymetrów, analizatorów itp. Utrzymanie wysokiej czystości gazów zapewniamy poprzez wykonanie instalacji z odpowiednich certyfikowanych materiałów, zastosowanie filtrów i oczyszczaczy oraz staranne wykonawstwo.

Instalacje gazów medycznych

Wykonujemy instalacje gazów medycznych tj. tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, sprężonego powietrza oraz próżni. Wdrożyliśmy system zarządzania jakością PN-EN ISO 13485. Wykonujemy montaż instalacji rurowych zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396 : 2007 i dyrektywy rady europejskiej 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych, sygnalizacji monitorującej prace instalacji oraz sygnalizujące stany awaryjne instalacji.

Instalacje dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologii

Wykonujemy instalacje dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. W szczególności obsługujemy firmy przemysłu mleczarskiego, browarnianego, winiarskiego, napojów, soków, wód mineralnych, nabiałowego oraz farmaceutyki lekowej, kosmetycznego, odżywek dietetycznych i zwierzęcych. Instalacje wykonujemy zgodnie z dedykowanymi wymaganiami odpowiednich Dyrektyw, Rozporządzeń i Norm. Zastosowane materiały spełniają wymagania co do materiału wykonania, czystości wewnętrznej i chropowatości < 0,8 Ra. Instalacje są łączone zgodnie z wybraną technologią: spawanie orbitalne, złączki dwupierścieniowe, złącza typu Tri Clamp.

Instalacje sprężonego powietrza i próżni

Wykonujemy instalacje sprężonego powietrza oraz próżni zaczynając od źródeł: sprężarek, zbiorników buforowych, osuszaczy, układów filtrów, separatorów wody i oleju oraz agregatu pomp próżniowych. Służymy doborem materiału, obliczeniem średnic oraz wyborem sposobu mocowania tak, aby optymalnie dostosować parametry instalacji do wymagań ciśnienia i wydajności. Kładziemy nacisk na zachowanie szczelności naszych układów co w znaczący sposób wpływa na obniżenie zużycia energii elektrycznej.

Instalacje kriogeniczne, azotu, tlenu, helu, gazu ziemnego

Wykonujemy instalacje ciekłych gazów w różnych wykonaniach: w izolacji z otuliny kauczukowej, z płaszczem ochronnym do zastosowań zewnętrznych odpornych na czynniki atmosferyczne, w izolacji próżniowej z rur prostych, w izolacji próżniowej z rur elastycznych. Rurociągi mają zastosowanie jako doprowadzające ciecz do zbiorników przenośnych, termosów, dewarów, instalacje do pomp kriogenicznych, instalacje do chłodzenia, instalacje do stanowisk laboratoryjnych.

Stacje zgazowania, stacje rozprężania, punkty poboru

Wykonujemy prace polegające na dostawie i montażu urządzeń mających za zadanie pełne przygotowanie gazów i dostosowanie ich parametrów do wymagań technologii. Posadowienie zbiorników kriogenicznych, parownic atmosferycznych, zastosowanie mieszalników gazów, układów redukcji ciśnienia i filtrowania gazów. Wykonujemy pełne opomiarowanie stacji zgazowania czujnikami ciśnienia, temperatury, wilgotności i przepływu.
Dostarczamy i montujemy stacje rozprężania butli gazowych oraz wiązek butlowych w systemie przełączania manualnego i półautomatycznego z systemem przepłukiwania oraz z sygnalizacją stanu napełnienia butli. Proponujemy szeroki asortyment punktów poboru z możliwością regulacji ciśnienia i wydajności. Posiadamy armaturę przeznaczoną do zastosowania w środowisku określonych konkretnych gazów.

Napełnialnie gazów, pompy kriogeniczne

Wykonujemy napełnianie gazów technicznych zawierające zbiorniki magazynowe ciekłych gazów, pompy kriogeniczne podnoszące ciśnienie cieczy, układy wysokociśnieniowego zgazowania, rampy pełnienia wiązek i butli, panele bezpieczeństwa oraz automatykę pomiarową i regulacyjną.

Urządzenia specjalistyczne

Dostarczamy do wykonywanych aplikacji specjalistyczną armaturę mającą za zadanie uzyskać ustalone parametry gazów: filtry sterylne, oczyszczacze gazów, generatory gazów, reduktory i inne.

Stanowiska laboratoryjne

Wykonujemy stanowiska laboratoryjne według własnego projektu lub według zapotrzebowania inwestora. Optymalizujemy wymiary stanowiska, dobieramy automatykę i wyposażamy stanowiska w niezbędną armaturę. Nasze umiejętności wykorzystujemy wszędzie tam gdzie ważna jest precyzja, staranność, myśl techniczna i własna inwencja twórcza.

Systemy detekcji gazów, sygnalizacje stanu napełnienia butli

Montujemy systemy detekcji gazów wyposażone w centralki sterujące, sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz elektrozawory odcinające sprzężone z systemem. Całość spinamy okablowaniem elektrycznym. Wykorzystujemy wszystkie stosowane typy sensorów detekcyjnych w wykonaniu progowym i pomiarowym. Prowadzimy również stałą obsługę systemów poprzez okresową konserwację i kalibrację czujników.