Instalacje gazów medycznych

Wykonujemy instalacje gazów medycznych w szpitalach, przychodniach i innych jednostkach medycznych. Wszędzie tam gdzie potrzebne jest wykonanie systemu rurociągowego do zasilania w gazy medyczne wykonanego zgodnie z normą PN-EN 7396 oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG, tam świadczymy nasze usługi. Przepisy te narzucają procedury projektowania, montażu, wykonywania testów odbiorowych i przekazania instalacji gazów medycznych do eksploatacji. Posiadamy uprawnienia do wykonywania takich instalacji, mamy wdrożony system uwzględniający postępowanie zgodne z tymi procedurami.
Wykonujemy również medyczne układy sprężonego powietrza (sprężarkownie) wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia (osuszacze, zbiorniki, separatory cyklonowe, separatory wody i oleju, filtry, automatyczne zawory spustu kondensatu) oraz medyczne agregaty pomp próżniowych. Podstawowymi instalacjami gazów medycznych realizowanymi przez nasze służby projektowe, wykonawcze i serwisowe są instalacje tlenu medycznego, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, sprężonego powietrza i próżni.

Do wykonania kompletnego systemu instalacji gazów medycznych stosujemy certyfikowaną armaturę (stacje rozprężania, punkty poboru, skrzynki zaworowo-informacyjne), urządzenia (sprężarki, agregaty pomp próżniowych) oraz odpowiednie orurowanie (rury wykonane zgodnie z normą PN-EN 13348, kształtki odtłuszczone), a całość znakujemy znakiem CE.