Zamet – Budowa Maszyn

Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie konserwacji instalacji acetylenu wraz z przeprowadzeniem próby szczelności oraz kontrolą funkcjonującej armatury. Przedmiotowa instalacja została wcześniej wykonana i zgłoszona w Urzędzie Dozoru Technicznego.